وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 319,415
حجم معاملات : 3,169M
ارزش معاملات: 30,986B
ارزش بازار : 48,967,743B
تعداد نماد مثبت : 63
تعداد نماد منفی : 329
شاخص کل بورس

1,226,018.98
(4857.52)     ((0.39)%)
1400/01/23   12:47
شاخص کل فرابورس

17,796.52
24.52     (0.14%)
1400/01/23   12:45
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 77,675
حجم معاملات : 982M
ارزش معاملات : 405,998B
ارزش بازار : 12,096,820B
تعداد نماد مثبت : 84
تعداد نماد منفی : 181